موبایل کلاسیک

گوشی ساده ایرانی 

جی ال ایکس،جنرال لوکس،جنرال نوکیا

ب قیمت عمده در کالستان